QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Vận động hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập trường tiểu học Bạch Hạc; THƯ NGỎ

QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Vận động hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập trường tiểu học Bạch Hạc. THƯ NGỎ Kính gửi:Tệp đính kèm:
QUYET_DINH_Thu_ngo.doc