Tháng 12, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình trường học mới

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) trong tuần đầu tháng 12 tới.

 Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) trong tuần đầu tháng 12 tới.

Hội nghị này nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và rút bài học kinh nghiệm triển khai Mô hình VNEN trong những năm tiếp theo. Cụ thể, sẽ nêu rõ thực tiễn thực hiện tại các địa phương, thuận lợi, khó khăn, giải pháp cũng như kết quả đạt được.
Cùng với đó là hoạt động chỉ đạo, triến khai thực hiện kế hoạch; tài chính, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị dạy học; xây dựng và tập huấn đội ngũ triển khai thực hiện; sinh hoạt chuyên môn trong trường, cụm trường; phương pháp dạy, phương pháp học; đánh giá học sinh; chất lượng giáo dục...
 
Đối với những Sở GD&ĐT triển khai nhân rộng mô hình VNEN, cần nêu cụ thể số lượng trường, lớp, học sinh từng khối lớp, nhân rộng toàn phần hay nhân rộng từng nội dung và đánh giá ưu điểm, tồn tại của việc nhân rộng này.
 
Năm học 2011 - 2012, Bộ GD&ĐT đã triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 24 trường tiểu học. Từ năm học 2012 - 2013 đã triển khai thí điểm tại 1.447 trường tiểu học.
 
Theo GDTĐ